We sell the complete factory for sustain your business.

มาก้าวไปพร้อมๆกัน…

สิ่งที่ธุรกิจไทยโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ของไทยต้องจับตาอย่างใกล้ชิด คือ ธุรกิจ SMEs ของญี่ปุ่นที่จะเข้ามาเปิดตลาดในไทยมากขึ้น พร้อมกับการเข้ามาลงทุนในไทย แน่นอนว่าคู่แข่งที่เข้ามาจะเข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ดีกว่า ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สูงกว่า แต่ความเข้าใจในตลาดไทยและเพื่อนบ้านอาจไม่เท่ากับธุรกิจของคนไทย มีความเป็นไปได้แค่ไหนในการหาพันธมิตรทางธุรกิจจากโอกาสในครั้งนี้ หรือการเพิ่มศักยภาพการผลิต เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจญี่ปุ่นที่ต้องการงานคุณภาพสูงรองรับการตั้งฐานการผลิตเพิ่มขึ้น หรือแม้แต่การหาช่องว่างจากโอกาสของบุคลากรชาวญี่ปุ่นและครอบครัวที่จะเข้ามามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์ การกินอยู่หลับนอนของคนญี่ปุ่น ที่ผ่านมาจะเห็นธุรกิจบริการที่ตอบสนองโจทย์เหล่านี้ตามแหล่งชุมชนชาวญี่ปุ่นอย่างย่านสุขุมวิท หรือ นิคมอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ในต่างจังหวัดเช่นเชียงใหม่

โจทย์ครั้งนี้คือเรื่องการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจของท่านว่าจะทำอย่างไรให้เข้าไปอยู่ในวงจรการลงทุนครั้งใหม่ของญี่ปุ่น ที่จะเข้ามาไม่น้อยกว่า 1 ทศวรรษนับจากนี้ไป